IMG-LOGO
0962 0222 81 Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội 09:30 am – 06:00 pm

Bộ 450 câu hỏi sát hạch lái xe Ôtô:Câu số 1:

Khái niệm “làn đường” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu số 2:

Khái niệm “khổ giới hạn của đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu số 3:

Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép đến mức không nguy hiểm trong các trường hợp nào dưới dây?

Câu số 4:

Trong trường hợp đặc biệt, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ, xe bánh xích có thể lưu hành trên đường nhưng phải xin phép cơ quan nào?

Câu số 5:

Thời gian làm việc trong một ngày của người lái xe được quy định là bao nhiêu?

Câu số 6:

Xe vệ sinh môi trường, ôtô chở phế thải, vật liệu rời khi hoạt động vận tải trong đô thị phải thực hiện những quy định gì ghi ở dưới đây?

Câu số 7:

Khi sơ cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông đường bộ không còn hô hấp, người lái xe và người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn phải thực hiện các công việc gì?

Câu số 8:

Khi điều khiển ôtô qua đoạn đường ngập nước, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào?

Câu số 9:

Khi điều khiển ôtô tới gần xe chạy ngược chiều vào ban đêm, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào?

Câu số 10:

Khi điều khiển xe ôtô trên đường trơn cần chú ý những điểm gì?