IMG-LOGO
0962 0222 81 Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội 09:30 am – 06:00 pm

Chồng say rượu lái xe gây tai nạn, vợ bay khỏi ôtô

<article class="content_detail fck_detail width_common block_ads_connect"> <div style="text-align:center"> <div style="text-align:center;"> <!--start video embed--> <div onclick="Video.playVideo(231303)" id="video_parent_231303" class="box_embed_video_parent embed_video_new" data-vid="231303" data-ratio="1" data-articleoriginal="3847213" data-ads="0" data-license="0" data-duration="65" data-brandsafe="0" data-type="0" data-play="0" data-frame=""> <div data-vid="231303" class="box_img_video embed-container"> <img src="https://iv.vnecdn.net/vnexpress/images/web/2018/11/30/chong-say-ruou-lai-xe-gay-tai-nan-vo-bay-khoi-oto-1543564101_500x300.jpg" alt="Chồng say rượu lái xe gây tai nạn, vợ bay khỏi ôtô"> <div class="icon_blockvideo"> <div class="img_icon"> </div> <div class="image_icon_center"> </div> </div></div> <div id="embed_video_231303" class="box_embed_video" style="display:none;"> <div class="bg_overlay_small_unpin"></div> <div class="bg_overlay_small"></div> <div class="embed-container"> <div id="video-231303"> <div id="parser_player_231303" class="media_content" style="display:none;"> <div id="videoContainter_231303" class="videoContainter" style="width: 100%; height: 100%;"> <video id="media-video-231303" preload="auto" playsinline webkit-playsinline src="https://d.vnecdn.net/vnexpress/video/video/web/mp4/,240p,360p,480p,,/2018/11/30/chong-say-ruou-lai-xe-gay-tai-nan-vo-bay-khoi-oto-1543564101/vne/master.m3u8" type="application/x-mpegURL" controls style="width: 100%; height: 100%;" data-mode="240|360|480|720" max-mode="720" data-subtitle="0" active-mode="720"></video> </div> </div> <!--[if IE]> <div id="flash_player_231303" class="flash_content" style="display:none;"> <object width="100%" height="100%" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="videoplayer_231303" codebase="https://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0"> <param name="movie" value="https://s.vnecdn.net/video/flash/vneplayer.swf"> <param name="allowScriptAccess" value="always" /> <param name="quality" value="high"> <param name="bgcolor" value="#000000"> <param name="wmode" value="transparent"> <param name="flashvars" value="xmlPath=&mAuto=true&asseturl=https://s.vnecdn.net/video/flash/assetv3.swf&dynamicview=false&sharemode=false&autoHide=false&tracktype=video&typeview=1&playerid=videoplayer&trackurl=https://d.vnecdn.net/vnexpress/video/video/web/mp4/,240p,360p,480p,,/2018/11/30/chong-say-ruou-lai-xe-gay-tai-nan-vo-bay-khoi-oto-1543564101/vne/master.m3u8&thumburl=&tracklink=&adszoneid=&adsTag=&activemode=720&tracktitle=Chồng say rượu lái xe gây tai nạn, vợ bay khỏi ôtô"> <param name="allowfullscreen" value="true"> <embed bgcolor="#000000" width="100%" height="100%" name="videoplayer_231303" flashvars="xmlPath=&mAuto=true&asseturl=https://s.vnecdn.net/video/flash/assetv3.swf&dynamicview=false&sharemode=false&autoHide=false&tracktype=video&typeview=1&playerid=videoplayer&trackurl=https://d.vnecdn.net/vnexpress/video/video/web/mp4/,240p,360p,480p,,/2018/11/30/chong-say-ruou-lai-xe-gay-tai-nan-vo-bay-khoi-oto-1543564101/vne/master.m3u8&thumburl=&tracklink=&adszoneid=&adsTag=&activemode=720&tracktitle=Chồng say rượu lái xe gây tai nạn, vợ bay khỏi ôtô" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" pluginspage="https://get.adobe.com/flashplayer/" src="https://s.vnecdn.net/video/flash/vneplayer.swf"> </object> </div> <![endif]--> </div> <div class="parser_title" style="display:none;">Chồng say rượu lái xe gây tai nạn, vợ bay khỏi ôtô</div> </div> </div> </div> <!--end video embed--> </div></div><p class="Normal"> Ngày 23/11, ôtô con màu trắng đang chạy qua khu Yungu Garden ở thành phố Khải Lí (tỉnh Quý Châu) thì đột nhiên lao sang lề đường, bật lên, xoay tròn. Từ trong xe bóng một người văng ra trước khi rơi xuống hàng rào ven đường.</p><p class="Normal"> Khi cảnh sát tới hiện trường, họ tìm thấy hai người: người đàn ông bị thương nhẹ và người phụ nữ vẫn nằm trên bãi cỏ. Người phụ nữ được xe cứu thương đưa đến bệnh viện do bị thương quá nặng.</p><p class="Normal"> Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế, cũng là người chồng, cho thấy vượt mức quy định. Còn người vợ do không thắt dây bảo hiểm nên bị rơi ra ngoài. May mắn là nạn nhân vẫn giữ được mạng sống.</p><p class="Normal" style="text-align:right;"> <strong>Mỹ Anh</strong><br> Video: <em>New York Post</em></p> </article>

Liên hệ

  • Địa chỉ: Ngõ 80 - Xuân Phương - Nam Từ Liêm - Hà Nội
  • Phone: (+1) 96 6969 6969
  • Fax: (+1) 96 696 696969
  • Email: contact@hoclauoto.com