0968 437 320 Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội 09:30 am – 06:00 pm

Bộ 450 câu hỏi sát hạch lái xe Ôtô:Câu số 51:

Biển nào hạn chế kích thước chiều cao của xe và hàng?

Câu số 52:

Biển số 2 có ý nghĩa như thế nào?

Câu số 53:

Biển số 3 có ý nghĩa như thế nào?

Câu số 54:

Biển này có ý nghĩa gì?

Câu số 55:

Biển nào cấm máy kéo kéo theo rơ-moóc?

Câu số 56:

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu số 57:

Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu số 58:

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu số 59:

Xe nào đi trước là đúng quy tắc giao thông?

Câu số 60:

Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?