0968 437 320 Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội 09:30 am – 06:00 pm

Bộ 450 câu hỏi sát hạch lái xe Ôtô:Câu số 434:

Khái niệm về đạo đức nghề nghiệp của người lái xe kinh doanh vận tải được hiểu như thế nào?

Câu số 435:

Khái niệm về văn hóa giao thông được hiểu như thế nào là đúng?

Câu số 436:

Khi động cơ ôtô đã khởi động, bảng đồng hồ xuất hiện ký hiệu như hình vẽ dưới đây báo hiệu tình trạng như thế nào của xe ôtô?

Câu số 437:

Ôtô tham gia đường bộ phải đảm bảo các quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nào ghi dưới đây?

Câu số 438:

Ôtô tham gia giao thông trên đường bộ phải bắt buộc có đủ bộ phận giảm thanh, giảm khói không?

Câu số 439:

"Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông” gồm những đối tượng nào?

Câu số 440:

Biển nào cấm người đi bộ?

Câu số 441:

Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

Câu số 442:

Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

Câu số 443:

Biển nào cấm các loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, xe môtô 2 bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định?