0968 437 320 Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội 09:30 am – 06:00 pm

Bộ 450 câu hỏi sát hạch lái xe Ôtô:Câu số 21:

Biển số 1 có ý nghĩa gì?

Câu số 22:

Biển số 3 có ý nghĩa gì?

Câu số 23:

Biển nào báo hiệu đường có làn đường dành cho ôtô khách?

Câu số 24:

Biển nào báo hiệu rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách?

Câu số 25:

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu số 26:

Bạn xử lý như thế nào khi vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức?

Câu số 27:

Phía trước có một xe đang lùi vào chỗ đỗ, xe con phía trước chuyển làn sang đường bên trái, bạn xử lý thế nào?

Câu số 28:

Bạn xử lý thế nào khi xe phía trước đang lùi khỏi nơi đỗ?

Câu số 29:

Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu số 30:

Xe tải phía trước có tín hiệu xin chuyển làn đường, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?