0968 437 320 Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội 09:30 am – 06:00 pm

Bộ 450 câu hỏi sát hạch lái xe Ôtô:Câu số 11:

Khi điều khiển ôtô gặp mưa to hoặc sương mù, người lái xe phải làm gì?

Câu số 12:

Những hành vi nào ghi ở dưới dây bị nghiêm cấm?

Câu số 13:

Người điểu khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma tuý có bị nghiêm cấm hay không?

Câu số 14:

Các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

Câu số 15:

Người tham gia giao thông đường bộ” gồm những đối tượng nào?

Câu số 16:

Trong hoạt động vận tải đường bộ, các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

Câu số 17:

Trong hoạt động vận tải khách, những hành vi nào ghi ở dưới đây bị cấm?

Câu số 18:

Biển nào báo hiệu tuyến đường cầu vượt cắt qua?

Câu số 19:

Biển nào báo hiệu đường hầm?

Câu số 20:

Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?